Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινάει η απογραφή για το σύνολο των εργαζομένων από 1η Οκτωβρίου

1 day ago 7

Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος πίνακας προσωπικού) στο Π.Σ. Εργάνη και από την 1η Νοεμβρίου ως τις 30 Νοεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της και για το σύνολο των εργαζομένων τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και κατά την πάγια διαδικασία, οι επιχειρήσεις πρέπει υποβάλλουν τον ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4), στο Π.Σ. Εργάνη, όπου καταχωρούν όλα τα στοιχεία, που νομίμως προβλέπονται, για τους εργαζόμενους που απασχολούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η διορία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού λήγει στις 31 Οκτωβρίου και αμέσως μετά ξεκινάει η απογραφή του συνόλου των εργαζομένων, με συνθήκη ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Σύμφωνα με σχετική είδηση του υπουργείου Εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Π.Σ. Εργάνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Ο μηχανισμός οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη παρακολουθεί τον προγραμματισμό του ωραρίου, τις δηλωθείσες υπερωρίες και τη χορήγηση αδειών, σε ενιαία, δομημένη μορφή με δυνατότητα επεξεργασίας και προβολής του προγραμματισμένου ωραρίου απασχόλησης ανά ημέρα, σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.

Το ψηφιακό ημερολόγιο θα είναι τώρα αμέσως διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErgani mobileapp, καθώς και μέσα από το myErgani web portal για την ενημέρωση των εργαζόμενων.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι σε πλήρη εφαρμογή από τον περασμένο Ιούλιο στους κλάδους των τραπεζών και των σούπερ - μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Στο 94,74 % το ποσοστό εφαρμογής σε τράπεζες και σούπερ-μάρκετ

Να θυμίσουμε πως η ψηφιακή κάρτα βρίσκεται σε εφαρμογή στον τραπεζικό κλάδο και τα σούπερ μάρκετ, με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να προειδοποιεί πως όσες επιχειρήσεις δεν έχουν προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα, καθώς από 1ης Οκτωβρίου θα υπάρξουν έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου ως και τις 20 Σεπτεμβρίου, το ποσοστό εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (δηλαδή το ποσοστό των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την Κάρτα) είναι 94,74 %.

Ειδικότερα:

  • Την Ψηφιακή Κάρτα χρησιμοποιούν 111.220 εργαζόμενοι στους 2 κλάδους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 94,74 % του συνόλου των υπόχρεων εργαζόμενων οι οποίοι είναι 117.390 (121.313 απασχολούμενοι μικρότερο 3.923 που κατέχουν θέσεις ευθύνης οι οποίοι εξαιρούνται από την Ψηφιακή Κάρτα).
  • Το ποσοστό εφαρμογής στα σούπερ – μάρκετ είναι 95,93 % καθώς την Κάρτα χρησιμοποιούν 84.622 εργαζόμενοι σε σύνολο 88.209 (89.107 μικρότερο 898 εργαζόμενοι σε θέσεις ευθύνης).
  • Σε 5 αλυσίδες το ποσοστό φθάνει στο 100%.
  • Στις τράπεζες την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας χρησιμοποιούν 26.598 εργαζόμενοι σε σύνολο 29.181 (32.206 μικρότερο 3.025 που κατέχουν θέσεις ευθύνης), εμφανώς ποσοστό 91,15 %.
  • Σε 14 πιστωτικά ιδρύματα το ποσοστό εφαρμογής είναι 100 %. Το γεγονός ότι το ποσοστό εφαρμογής δεν έχει φθάσει επιπλέον στο 100% οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή, ιδιαίτερα στις τράπεζες, συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας/ τηλεργασίας, στην εφαρμογή σχημάτων εθελουσίας εξόδου (για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί επιπλέον η διαδικασία ενημέρωσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ως προς τις λύσεις των αντίστοιχων συμβάσεων εργασίας), σε περιπτώσεις μακροχρόνιων αδειών καθώς και στο γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις δεν έχουν προχωρήσει επιπλέον στην εφαρμογή του μέτρου.
Δείτε όλο το άρθρο