Η Ουκρανία και η Μολδαβία να χαρακτηριστούν υποψήφιες χώρες αμέσως ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

4 days ago 3
Η Γεωργία θα πρέπει επίσης να καταστεί υποψήφια χώρα μόλις ολοκληρώσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις- Δεν υπάρχει «ταχεία διαδικασία» όσον αφορά την προσχώρηση στην ΕΕ, προσάρτηση μόνο βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων και εφόσον αυτά πληρούνται- Η διεύρυνση της ΕΕ είναι προς καζάντημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνεται στο σχετικό ψήφισμα
Δείτε όλο το άρθρο