Αγωνία τέλος: Αύριο μετά τις 13:00 αναρτώνται οι βαθμοί των πανελληνίων

1 month ago 2
Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα σχολεία της χώρας θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία.
Δείτε όλο το άρθρο