Το καλό εργασιακό περιβάλλον στους νοσηλευτές συνδέεται με καλύτερη πορεία σε ασθενείς που εγχειρίστηκαν  

5 months ago 142

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Εύη ΨωμιάδουΕύη Ψωμιάδου
Υπεύθυνη Ύλης

Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση  σε νοσοκομεία με καλό εργασιακό περιβάλλον για τους νοσηλευτές, έχουν χαμηλότερες πιθανότητες εισαγωγής στη ΜΕΘ και θνησιμότητας, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο AACN Advanced Critical Care.

Η Anna Krupp, του University of Iowa, υπολόγισε τη σχέση μεταξύ του εργασιακού περιβάλλοντος των νοσηλευτών στα νοσοκομεία και της πιθανότητας να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ και να πεθάνει κάποιος ασθενής που υποβλήθηκε σε εγχείρηση.

Η έρευνα περιέλαβε 269.764 ενήλικες ασθενείς που χειρουργήθηκαν σε 453 νοσοκομεία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ασθενείς σε νοσοκομεία με καλό έναντι μεικτού ή φτωχού εργασιακού περιβάλλοντος για τους νοσηλευτές, είχαν 16% και 15 %χαμηλότερες πιθανότητες αντίστοιχα εισαγωγής σε ΜΕΘ και θνησιμότητας στις 30 ημέρες ή εισαγωγής σε ΜΕΘ.

Ασθενείς που εγχειρίστηκαν σε νοσοκομεία με καλό έναντι κακού περιβάλλοντος είχαν 29% και 28% χαμηλότερες πιθανότητες εισαγωγής σε ΜΕΘ και θνησιμότητας στις 30 ημέρες ή εισαγωγής σε ΜΕΘ.

Χαρακτηριστικά νοσοκομείων όπως ο αριθμός των κλινών, αν ήταν πανεπιστημιακά ή όχι και τεχνολογικές δυνατότητες ποίκιλλαν σημαντικά. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι όσα είχαν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους νοσηλευτές ήταν μη πανεπιστημιακά νοσοκομεία με περισσότερες από 250 κλίνες.

Η εισαγωγή σε ΜΕΘ ποίκιλλε σημαντικά ανα χειρουργημένη ομάδα, με αυτούς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση για αγγειακές παθήσεις να έχουν την υψηλότερη χρήση ΜΕΘ (47.4%), ακολουθούμενοι από αυτούς που χρειάστηκαν γενική χειρουργική  (18.2%) και αυτούς που έκαναν εγχείρηση για ορθοπεδικές παθήσεις (5.9%).

Η Krupp δήλωσε, ότι νοσοκομεία με καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους νοσηλευτές, ενδεχομένως είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να παρέχουν πολύπλοκη περίθαλψη σε περιβάλλον χαμηλότερης βαρύτητας χωρίς να  διακυβεύονται οι πιθανότητες θνησιμότητας ενός ασθενούς.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι προσπάθειες να βελτιωθεί το εργασιακό περιβάλλον των νοσηλευτών ενδεχομένως μπορούν να μειώσουν τη χρήση ΜΕΘ και να αποφευχθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με την εισαγωγή σε αυτές.

Πηγές: AACN Advanced Critical Care.

Δείτε όλο το άρθρο